FAQ

Kvalitetssikring

– Hvordan sikrer I kvaliteten?

Vi tager os tid til at tale med kunderne, følge op og selv være opsøgende på om arbejdet lever op til det aftalte. Vi arbejder kun kontraktuelt, hvilket sikrer at det er tydeligt hvad der skal laves, både for kunden og medarbejderen.

Kvalitetssikring udføres og betyder at arbejdet bliver regelmæssigt tjekket og evalueret. Dette for at kunne vejlede og give feedback til medarbejderne i forhold til rengøringen.

Derudover arbejder vi målrettet med at skabe et godt arbejdsmiljø, samt gode ansættelsesvilkår og videre uddannelsesmuligheder, giver glade, erfarne medarbejdere, hvilket også er med til at styre kvaliteten.

Miljøet

– Hvilke tiltag gør I for at tænke på miljøet?

Vi tilstræber at købe kontorartikler som fx er lavet af genbrugspapir, derudover er langt størstedelen af vores produkter SVANEMÆRKET/Blomstermærket. Derudover arbejder vi målrettet på at vores medarbejdere arbejder i teams, så vores biler kører mindst muligt kun med en medarbejder.

– Hvilket område kører I i?

Primærområderne er Holbæk & Odsherred kommune, da vi er beliggende i Regstrup/Tuse. Vi kører gerne længere end de to nævnte kommuner, men det medfører dog at kørselsomkostninger lægges til prisen, afhængig af afstanden.

Kontakt os for at få en dialog om dit/jeres behov.

– Hvad får jeg som kunde ud af at vælge RENE LINJER:

Professionel og fleksibel rengøring. Det betyder at al rengøring er under ordnede rammer, efter aftale og kontrakt. Du støtter også en lokal virksomhed, som arbejder på, at skabe de bedste vilkår for medarbejderne, da det er et krævende fag, som så mange andre, og fortjener respekt.

– Hvilke tiltag gør for at sikre trivsel for jeres medarbejdere?

Vi sørger for at rammerne for løn, arbejdstid og vilkår er i orden. Det betyder eksempelvis god oplæring, mulighed for uddannelse, samt at vi har ordentlige arbejdsredskaber, for at gøre praksis så skånsom som muligt. Vi er bevidste om at det er hårdt arbejde og ønsker at skabe en hverdag for den enkelte, som gør vores medarbejdere dygtigere og mere erfarne, ikke mere slidte.

 Derudover tilbydes pensionsordninger, såvel som sundhedssikring, for at sikre vores medarbejdere fremadrettet.

Praktisk

– Har I selv materialer og udstyr på?

Ja vi medbringer selv alt nødvendigt udstyr, på denne måde sikrer vi også korrekt produktbrug og kendskab til det vi bruger.

– Skal jeg være hjemme?

Du bestemmer selv, vi tilpasser os helt hvad du har af ønsker. Som oftest gør vi rent i dagtimerne, hvor mange er ude. På den måde forstyrres fritiden ikke af rengøring i huset.

– Hvordan ved jeg hvornår I kommer?

I vores kalendersystem CleanManager, vil du dagen før kunne logge ind og se den konkrete tid vi forventer at være hos dig – en fast tid kan også aftales.

– Hvilket interval kan jeg aftale rengøring i?

Du kan aftale vi kommer, præcis så ofte det må være, men vi tilstræber at rengøring i hjemmet gøres i dagtimerne, så vi på den måde kan understøtte fornuftige arbejdstider for medarbejderne.

– Hvordan tilføjer jeg ”ekstra” opgaver?

I CleanManager, kan du altid tilføje en ekstraopgave eller flere. Det kan eksempelvis være hvis ovnen trænger til en omgang.

– Hvornår sender I fakturaer ud?

 Fakturaer udsendes omkring d. 19 i hver måned.

– Hvor mange kommer og udfører rengøringen?

Som oftest kommer der 1 eller 2. Der vil være 2 tilknyttet dig, da vi undgår vikardækning ved fravær mm. som ikke kender huset eller virksomheden.

– Hvilket tidspunkt kan I komme i?

I private hjem kommer vi mellem 08.00 og 16.00 – I virksomheder tilpasser vi os deres ønsker, dog ikke mellem 22.00 og 04.30.

– Hvor højt vasker I vinduer?

  Ca. 3 meter, dog skal vi kunne tilgå det fra alm. stige

– Har I binding på jeres kontrakter?

Ved fast aftale hos RENE LINJER, skrives der en kontrakt, hvor de første 14 dage er prøveperiode, herefter er der en opsigelsesperiode på indeværende måned + 1 måned.

– Hvilke muligheder er der for at ændre på det aftalte?

Der er altid muligheder for at ændre på det aftalte – vi er fleksible!

– Hvordan aflyses en rengøring?

 En aflysning kan ske på mail, tlf. eller via CleanManager.

Aflysning af rengøring skal ske senest 2 hverdage før den planlagte rengøring (48 timer, her tæller lørdage, søndag, helligdage ikke med) Aflyses der for sent, vil der blive faktureret for en aflysning.